Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun bağımsız denetim

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bağımsız denetim
ABD’de kabul görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (US GAAP) uygun bağımsız denetim
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim
Hazine Müsteşarlığı Sigorta ve Reasürans mevzuatına uygun bağımsız denetim
Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma ve ilişkili kuruluşların Türkiye’deki iştiraklerinin bağımsız denetimi
Özel denetime yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması
Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun denetim ve risk değerlendirmesi
İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması
2004 sayılı İcra İflas Kanunu kapsamındaki konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporlarının hazırlanması