Vergi Hukuku

Şirketler Hukuku
Uluslararası Hukuk
İş Hukuku
Ticaret Hukuku
Vergi Hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi
Şirket devir ve birleşme işlemlerinde danışmanlık
Şirket tasfiye işlemlerinde danışmanlık
Şirket kuruluş hizmetleri danışmanlığı
Şube kuruluş işlemlerinin danışmanlığı
İrtibat bürosu kuruluş işlemleri danışmanlığı
Şirket bölünme (kısmi bölünme – tam bölünme) ve hisse değişim işlemleri danışmanlığı
Şirket nevi değişikliği işlemleri danışmanlığı
Genel kurul , sermaye arttırımı ve sermaye azaltımı işlemleri danışmanlığı
Şirket ana sözleşme tadili
Uzlaşma ve uyuşmazlık
Gayrimenkul alımlarında hukuk ve vergi danışmanlığı
Denetçilik, bilirkişilik, kayyumluk ve hakemlik
Şirket satın alınması ve hisse devir işlemleri danışmanlığı
Sözleşme hazırlanması