Özelleştirme ve halka arz konularında gerekli denetim hizmetlerinin sunulması ve prospektüs hazırlanması

Şirket değerlemeleri,
Yabancı kuruluşlarla birleşmeler,
Satın alma konularında danışmanlık verilmesi
Şirket faaliyet raporlarının tasarımı, hazırlanması ve geliştirilmesi
Şirket karlılık ve maliyet analizlerine yönelik raporlar hazırlanması
Şirket bütçe ve uzun süreli iş planlarının hazırlanması
Proje finansmanı ve öz kaynak finansmanı bulunmasında danışmanlık hizmetleri
Şirket bölünme, birleşme ve devir alma İşlemlerinde danışmanlık hizmetleri
Halka açık olmayan şirketlerin bağımsız denetime hazırlanması
Şeffaflık raporu ve Kurumsal Yönetim uyum raporları hazırlanması
Kredi derecelendirme çalışmaları yapılması
Aile şirketlerinin kurumsallaşması ve halka arzunda danışmanlık
İcra kurulu üyeliği hizmetleri