Vergi hukuku çok geniş bir mevzuata sahiptir . Ayrıca mevzuatında da sık sık değişiklik yapılmaktadır. Bu durum özellikle mükelleflerin vergiye uyum sürecini güçleştirmektedir. Bu nedenle mükellefler vergi ile ilgili konularda uzman görüşüne ihtiyaç duymaktadır.

Ülkemizde söz konusu uzman ihtiyacı TÜRMOB tarafından yetkilendirilmiş müşavirler tarafından karşılanmaktadır. Ancak mevzuattaki değişikilikler uzmanlar açısından da güncel mevzuata uyum ve güncellik sorununa ebep olmaktadır.

Bu itibarla mükelleflerin vergi ile ilgili problemlerinin çözümünde her zaman güncel kalabilen ve bu değişikliklere uyum sağlayabilen uzmanları tercih etmesi önem arz etmektedir. Aksi durumda mükellefler çeşitli cezai yaptırımlarla veya muafiyet, istisna, teşvik ve indirimlerden faydalanılamaması sonucu doğacak zararlara maruz kalabilmektedir.

Bu kapsamda biz sizin vergi ile ilgili konularda duyacağınız ihtiyacı deneyimli ve dinamik kadromuzla karşılıyoruz.

Verdiğimiz vergi danışmanlığı hizmetlerinin bir kısmını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

– Vergi Danışmanlığı
– Vergi Planlaması
– Yurt İçinde ve Yurt Dışında şirket, şube, irtibat bürosu vb.’lerinin kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması ve bu konularda danışmanlık
– Uluslararası anlaşmalara yönelik danışmanlık hizmetleri ( lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb. Vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi gibi konularda)
– Transfer fiyatlandırması
– Vergi Teşvikleri
– İnceleme Danışmanlığı
– Kurumsal Birleşme, Devir, Bölünme vb. ile İlgili Danışmanlık Hizmetlerimiz
– Vergi Teknolojileri ve Dönüşümü Hizmetleri
– Diğer hizmetler