1. DOLAYSIZ VERGİLER

Kurumlar Vergisi
Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler
Gelir Vergisi
Gelir Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler

2. DOLAYLI VERGİLER

Katma Değer Vergisi İadesi
İade hakkı doğuran işlem ve belgeler
İhracat istisnasından kaynaklanan İadeler
İndirimli orandan kaynaklanan İadeler
Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil- terkin işlemleri tasdiki
Gümrük Beyanname tasdiki (Tam tasdik sözleşmesine bağlı olarak)

Özel Tüketim Vergisi İadesi
Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmamış deniz yakıtı tasdik raporu
Özel Tüketim Vergisi üretim tecil-terkin raporu
Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemleri
Biyoetanol üretim tasdik raporu
Harmanlayıcılara ait biyoetanollü benzin faaliyet tasdik raporu
İhraç malı taşıyan araçlara motorin teslimlerinde özel tüketim vergisi istisnasına ilişkin faaliyet tasdik raporu

3. MALİ MEVZUATTA YERALAN TEŞVİK, İNDİRİM, İSTİSNA VE MUAFİYETLER

Yatırım indirimi
Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası
Dernek, Tesis, Vakıf ve Kooperatiflere muafiyet tanınması
Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumunca yapılan Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri
Gelir ve Kurumlar Vergisi indirimi tasdik raporu (Olağanüstü hal)

4. ÖZEL AMAÇLI RAPORLAR

Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu’na göre)
Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
Öz kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar
SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor
3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarınca radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri